vzory

 Hlavní strana
Vzory podle oblastí
 Evidence obyvatel
 Daně - Daňové přiznání 2013
 Domovy důchodců, ÚSP
 Občanské soudní řízení
 Občanský zákoník
 plná moc
 Nájemní smlouva
 Obchodní zákoník
 kupní smlouva na auto
 Ochrana přírody
 Odpady
 Osobní bankrot, oddlužení
 Pohřebnictví
 Sociální pojištění
 - důchody
 - nemocenské
 - OSVČ
 - Přehled OSVČ 2013
 Státní sociální podpora
 Stavební zákon
 Správní řád
 Trestní právo
 Vnitřní předpisy
 Právní předpisy pro obce
 Zákoník práce,
 žádost o zaměstnání
 strukturovaný životopis
 Motivační dopis
 Výpověď
 Pracovní smlouva
 Zdravotní pojištění - přehled OSVČ
 Ochrana osobních údajů

Vyhledávání zde

Vzory seřazené abecedně.

K dispozici je
421 vzorů zdarma.

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Výpověď nájmu bytu nájemcem

Komu...............................
.......................................

Věc: Výpověď nájmu bytu v ...........................................

Na základě nájemní smlouvy ze dne ................................... mám na dobu neurčitou pronajatý byt X + 1 s příslušenstvím v..........................................
Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem .......................... Nájem tak skončí k ..............................

V ...........................

.................................