vzory

 Hlavní strana
Vzory podle oblastí
 Evidence obyvatel
 Daně - Daňové přiznání 2013
 Domovy důchodců, ÚSP
 Občanské soudní řízení
 Občanský zákoník
 plná moc
 Nájemní smlouva
 Obchodní zákoník
 kupní smlouva na auto
 Ochrana přírody
 Odpady
 Osobní bankrot, oddlužení
 Pohřebnictví
 Sociální pojištění
 - důchody
 - nemocenské
 - OSVČ
 - Přehled OSVČ 2013
 Státní sociální podpora
 Stavební zákon
 Správní řád
 Trestní právo
 Vnitřní předpisy
 Právní předpisy pro obce
 Zákoník práce,
 žádost o zaměstnání
 strukturovaný životopis
 Motivační dopis
 Výpověď
 Pracovní smlouva
 Zdravotní pojištění - přehled OSVČ
 Ochrana osobních údajů

Vyhledávání zde

Vzory seřazené abecedně.
Tiskopisy zdarma ke stažení.

K dispozici je
421 vzorů zdarma.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR

Městský úřad..............

Č. j. :

Žádost

o vydání osvědčení o státním občanství České republiky na

Jméno a příjmení ……………………………………………… roz………………………

Datum a místo narození ……………………………..…………………………………….

Rodné číslo ……………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………….

Účel vydání osvědčení………………………………………………………………………

Prohlášení

A) Prohlašuji, že jsem nikdy nenabyl/a státní občanství Slovenské republiky volbou ani udělením. (nevztahuje se na volbu státního občanství SR v roce 1993 a na udělení státního občanství SR po 2.9.1999)
B) Prohlašuji, že jsem po 01.01.1993 nenabyl/a na vlastní žádost cizí státní občanství
C) Prohlašuji, že jsem nenabyl/a státní občanství USA naturalizací
D) Prohlašuji, že jsem ke dni podání žádosti nepozbyl/a státní občanství ČR

Datum ………………………………………

Podpis žadatele

Průkaz totožnosti: ……………………….

Č…………………………vydán dne……………………..

kde ……………………………………….kým………………………….

Pravost podpisu a totožnost osoby ověřuje:

Osvědčení je požadováno zaslat na adresu:


Přiložené doklady: (fotokopie - vyplní úřad)

Rodný list…………………………………………………

Oddací list………………………………………………..

Jiné doklady………………………………………………..

………………………………………………………………

……………………………………………………………….

Správní poplatek přiložen :

ano ve výši

ne